We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Bekijk onze Privacyverklaring.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Home Praktijkinformatie Praktijkregels
Praktijkregels PDF Afdrukken E-mail

Fysiotherapie Charley Toorop & Fysiotherapie GC Nesselande

 

1. Een belangrijk uitgangspunt binnen de gezondheidszorg is dat de burger een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het bevorderen en instand houden van zijn gezondheid. Personen die een beroep doen op onze fysiotherapeutische zorg worden regelmatig gewezen op de verantwoordelijkheid om zelf mede voor zijn/haar herstel zorg te dragen.


2. Met betrekking tot  de behandeling in onze praktijk verzoeken wij;
• de persoonlijke hygiëne in acht te nemen
• een badhanddoek mee te nemen

 

3. Controleer voor aanvang van uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut of, en op welke wijze u aanvullend bent verzekerd. Alleen als u aanvullend verzekerd bent komt u in aanmerking voor vergoeding door uw verzekeraar. Er zijn veel verschillende vergoedingsvormen, u bent zelf verantwoordelijk voor het melden en in de gaten houden van uw behandellimiet. U kunt uw verzekeringsgegevens nakijken op uw polisblad met de aanvullende voorwaarde of deze opvragen bij uw verzekeraar.

 

4. Met ingang van juli 2009 bent u verplicht zich te kunnen legitimeren bij uw fysiotherapeut. Deze informatie zal worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen en om uw verzekeringsrecht te checken. Onder een correct legitimatiebewijs wordt verstaan een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of een vreemdelingendocument. Bij minderjarigen zonder eigen legitimatie volstaat het paspoort van de ouder waarbij de minderjarige is bijgeschreven.
 
5. Wanneer u voor een eerste afspraak komt kunt u, zonder u te melden, plaatsnemen in de  wachtruimte. De behandelend fysiotherapeut haalt u daar op.

 

6. Wij proberen zoveel mogelijk op tijd te werken. Voor een consult trekken wij 25 minuten uit. Kom op tijd. Probeer 5 minuten voor aanvang aanwezig te zijn en neem rustig plaats in de wachtkamer.

 

7. Indien u hiermee instemt, vindt er overleg plaats tussen huisarts en fysiotherapeut.

 

8. De fysiotherapeut zal voordat hij/zij de behandeling begint samen met u een aantal zaken op een rij zetten om zo goed mogelijk inzicht in uw klachten te krijgen.

 

9. Na het fysiotherapeutisch onderzoek wordt samen met u een behandelplan opgesteld waarin de doelen en de aard van de behandeling worden vastgelegd.

 

10. Indien u een behandeling niet wenst, acht onjuist te zijn toegepast, niet juist te zijn bejegend of in welke vorm dan ook niet tevreden bent, bieden wij u alle gelegenheid om hierover te praten. Wij maken graag ruimte vrij om uw probleem te bespreken. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling via het KNGF. 

 

11. Wij tolereren geen enkel agressief gedrag naar ons of één van onze medewerkers.

 

12. Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet in rekening gebracht. Deel bijtijds mee als u verhinderd bent. Als u een afspraak niet kunt nakomen moet u die op tijd verzetten of afzeggen, zodat uw plaats door iemand anders kan worden ingenomen. Het afzeggen kan met een eenzijdig berichtje. Bij niet afzeggen of bij afzegging binnen 24 uur voor de behandeling wordt bij de patiënt/cliënt  het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief is 100% van de voorgenomen behandeling.

 


Regels die volgens de wet gelden.
Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (de BIG)
Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

 

 
© 2009 Fysiotherapie in Nesselande

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Bekijk onze Privacyverklaring.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk