We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Bekijk onze Privacyverklaring.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk
Home Tarieven
Tarieven PDF Afdrukken E-mail

 

De door FysioNesse in rekening te brengen tarieven ten behoeve van niet-gecontracteerde zorg van 1 januari 2017 tot 31 december 2017.

 

De tarieven per zitting per patiënt.

Het tarief per zitting - een onafgebroken tijdspanne waarin de fysiotherapeut de patiënt voor één of meer indicaties fysiotherapeutischehulp verleent- per patiënt is ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur per behandeling.

 

A In geval de patiënt de praktijkruimte van de fysiotherapeut voor individuele behandeling bezoekt:

Fysiotherapie:

1.1 Reguliere zitting € 32,35
1.2 Consult Fysiotherapeutisch Onderzoek € 55,10
1.3 Screening € 16,10
1.4 Intake & onderzoek fysiotherapeut na screening € 31,60
1.5 Intake & onderzoek fysiotherapeut na verwijzing            € 43,10
1.6.1 Groepsbehandeling voor twee personen € 32,40
1.6.2 Groepsbehandeling voor drie personen € 24,60
1.6.3 Groepsbehandeling voor vier personen € 22,10
1.6.4 Groepsbehandeling van vijf tot 10 personen 16,85
1.7 Verslag op verzoek van derden  € 62,00
Manuele Therapie:
2.1 Zitting manuele therapie € 42,60
Psychosomatische Fysiotherapie:
3.1 Zitting Psychosomatische Fysiotherapie € 42,60
3.2 Groepsbehandeling Hyperventilatie/Ontspannen € 15,50
Kinderfysiotherapie
4.1 Zitting kinderfysiotherapie € 44,85
4.2 Instructie/overleg ouders € 30,60
4.3 Zitting incl. toeslag buiten reguliere werktijd € 54,10
4.4 Kinderfysiotherapeutische rapportage € 47,10

 

Geriatrie fysiotherapie

5.1    Zitting geriatrie fysiotherapie                                              € 42,60

 

Oedeemtherapie

6.1     Zitting oedeemtherapie                                                   € 42,60

 

B. In geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt (uitbehandeling) mag het tarief per zitting worden verhoogd met de toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag.

Toeslag voor uitbehandeling

€ 14,60  *1)
Inrichtingstoeslag € 8,35 *2)

 

C. Tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling

Het tarief voor een niet nagekomen afspraak kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

  • de afspraak moet niet of niet tijdig (minstens 24 uur van te voren) zijn afgezegd;
  • de patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.


1) Van een uitbehandeling is in dit geval alleen sprake indien de behandeling buiten de praktijk, niet in een inrichting - waarvoor een aparte toeslag, de zogenaamde inrichtingstoeslag, geldt - plaatsvindt. De toeslag voor uitbehandeling kan per adres per dag, ongeacht het aantal behandelde patiënten, slecht eenmaal in rekening worden gebracht.

2) Onder inrichting wordt verstaan een ziekenhuis, verpleegtehuis bejaardenoord verzorgingsflat of enigerlei andere daarmee in enig opzicht vergelijkbare woon- of verblijfplaats (bijvoorbeeld de zogenaamde aanleunwoningen).De inrichtingstoeslag kan in rekening worden gebracht indien er sprake is van een incidentele behandeling van (een) patiënt(en), waarvoor de fysiotherapeut de praktijk dient te verlaten. Indien de behandelingslocatie buiten de praktijk een meer permanent karakter heeft, in de zin dat de fysiotherapeut een vast dagdeel per week op een behandelplek in een inrichting behandelt, is de inrichtingstoeslag (en ook de toeslag voor uitbehandeling) dus niet van toepassing.


 

 

 

Let op: gezien de vele veranderingen in de regels kan ons beleid hierin wijzigen.

 

Typefouten voorbehouden.

 

 
© 2009 Fysiotherapie in Nesselande

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website optimaal presteert. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Bekijk onze Privacyverklaring.

EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk